At-Talaaq

Madinan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) O, Profetule! Atunci cnd vă lepădaţi de femeile voastre, faceţi-o după răstimpul de aşteptare. Socotiţi cu grijă răstimpul de aşteptare. Temeţi-vă de Dumnezeu, Domnul vostru! Nu le alungaţi din casele lor şi nici ele să nu iasă, doar dacă au săvrşit o curvie vădită. Acestea sunt hotarele lui Dumnezeu, iar cel care le ncalcă şi face rău sieşi. Tu n-ai de unde să ştii, căci s-ar putea ca Dumnezeu să dea, după aceea, o altă poruncă.

(2) Cnd s-a ntmplinit sorocul hotărt, ţineţi-le cum se cuvine ori despărţiţi-vă de ele cum se cuvine. Chemaţi doi martori drepţi dintre voi şi depuneţi mărturie naintea lui Dumnezeu. Aşa este ndemnat cel care crede n Dumnezeu şi n Ziua de Apoi. Celui care se teme de Dumnezeu, Dumnezeu i va asigura ntotdeauna o ieşire

(3) şi i va dărui ceea ce nici nu socoate. Dumnezeu este de ajuns celui care se ncrede n El. Dumnezeu duce la mplinire porunca Sa. Dumnezeu a dat o soartă fiecărui lucru.

(4) Răstimpul de aşteptare va fi de trei luni, chiar şi pentru acelea dintre femeile voastre care nu mai nădăjduiesc la cele femeieşti dacă aveţi vreo ndoială precum şi pentru cele care nu au ncă cele femeieşti. Sorocul femeilor nsărcinate se mplineşte odată cu naşterea. Celui ce se teme de Dumnezeu, Dumnezeu i uşurează povara.

(5) Aceasta este Porunca lui Dumnezeu pe care El a pogort-o asupra voastră. El i şterge faptele rele celui ce se teme şi i măreşte răsplata.

(6) Lăsaţi-le pe aceste femei să locuiască acolo unde locuiţi şi voi, după putinţa voastră. Nu le pricinuiţi suferinţe ca să le strmtoraţi. Dacă sunt nsărcinate aveţi grijă de ele pnă cnd nasc. Dacă alăptează copilul avut de la voi, daţi-le răsplata lor. Învoiţi-vă ntre voi cum se cuvine, nsă dacă vă faceţi greutăţi unul altuia, atunci să-l alăpteze alta.

(7) Cel care trăieşte n ndestulare, să plătească după puterea sa. Cel care nu are dect cu ce trăi, să plătească după cum i-a dat Dumnezeu. Dumnezeu nu mpovărează pe nimeni dect pe măsura putinţei pe care i-a dat-o. Dumnezeu va face ca după greutate să vină uşurare.

(8) Cte cetăţi n-au dat ascultare Poruncilor Domnului lor şi ale trimişilor Săi! Noi le-am judecat cu asprime şi le-am osndit la o osndă fără seamăn.

(9) Ele au gustat urmarea faptelor lor, iar sfrşitul faptelor lor a fost pierirea!

(10) Dumnezeu le-a pregătit osndă aspră. Temeţi-vă de Dumnezeu, voi cei dăruiţi cu minte şi care credeţi! Dumnezeu a pogort asupra voastră o amintire.

(11) Un trimis vă recită versetele desluşite ale lui Dumnezeu ca să vă scoată din ntunecimi către lumină, pe voi, cei care credeţi şi făptuiţi binele. Dumnezeu i va lăsa să intre n Grădinile pe sub care curg ruri, unde vor veşnici. Dumnezeu le face o frumoasă dăruire.

(12) Dumnezeu este Cel ce a creat şapte ceruri şi pămntul deopotrivă cu ele. Porunca pogoară ntre ele ca să ştiţi că Dumnezeu are putere asupra tuturor şi asupra tuturor se ntinde ştiinţa Sa.