Nooh

Makkan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Noi l-am trimis pe Noe poporului său: Previne-ţi poporul nainte să-i vină o dureroasă osndă!

(2) El spuse: O, popor al meu! Eu vouă vă sunt predicator limpede la vorbă.

(3) Închinaţi-vă lui Dumnezeu! Temeţi-vă de El! Daţi-i ascultare!

(4) El vă iartă vouă din păcatele voastre şi vă dă vouă un răgaz pnă la un anumit soroc. Cnd va veni nsă sorocul lui Dumnezeu, nimic nu-l va ntrzia. O, dacă aţi şti!

(5) El spuse: Domnul meu! Eu mi-am chemat poporul noapte şi zi,

(6) nsă chemarea mea mai mult i-a pus pe fugă.

(7) De fiece dată cnd i-am chemat ca Tu să le ierţi lor, ei şi-au băgat degetele n urechi, s-au nfăşurat n veşmintele lor şi s-au nverşunat arătndu-se plini de mndrie.

(8) I-am chemat răspicat.

(9) Le-am spus pe faţă şi n taină.

(10) Le-am spus: Cereţi-i iertare Domnului vostru, căci El este Iertător.

(11) El vă va trimite vouă, din cer, multă ploaie.

(12) El vă va spori averile şi numărul fiilor şi vă va da grădini şi ruri.

(13) De ce nu aşteptaţi de la Dumnezeu ceva vrednic de El.

(14) El este Cel ce v-a creat rnd pe rnd.

(15) N-aţi văzut cum Dumnezeu a creat cele şapte ceruri aşezate unul asupra celuilalt?

(16) Şi a făcut luna n ele precum o lumină şi soarele precum un opaiţ.

(17) Dumnezeu v-a făcut să răsăriţi din pămnt precum ierburile,

(18) apoi vă va napoia n el ca să vă scoată deodată.

(19) Dumnezeu v-a făcut vouă pămntul covor

(20) ca voi să-l străbateţi pe drumuri largi.

(21) Noe spuse: Domnul meu! Ei nu m-au ascultat şi l-au urmat pe cel ale cărui bogăţii şi fii nu fac dect să-i apropie pierzania.

(22) Ei au viclenit şi au spus:

(23) Nu-i părăsiţi niciodată pe dumnezeii voştri! Nu-i părăsiţi pe Wadd, şi nici pe Suwa, şi nici pe Yaghut, şi nici pe Yauq, şi nici pe Nasr!

(24) Aceştia au rătăcit mulţi oameni. Tu nu faci dect să măreşti rătăcirea celor nedrepţi.

(25) Ei au fost necaţi şi aruncaţi n Foc pentru păcatele lor şi nu aflară nici un ajutor afară de Dumnezeu.

(26) Noe spuse: Domnul meu! Nu lăsa pe pămnt nici un locuitor dintre tăgăduitori.

(27) Dacă i laşi, ei i vor rătăci pe robii Tăi şi nu vor zămisli dect desfrnaţi mult-tăgăduitori.

(28) Domnul meu! Iartă-mi mie şi părinţilor mei, precum şi celui ce intră, credincios, n casa mea, credincioşilor şi credincioaselor. Sporeşte doar prăpădul celor nedrepţi!