Al-Infitaar

Makkan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Cnd cerul se va rupe

(2) şi stelele vor fi mprăştiate,

(3) cnd mările se vor revărsa

(4) şi mormintele vor fi răvăşite:

(5) fiece suflet va cunoaşte ceea ce a pus nainte, ceea ce a pus n urmă.

(6) Omule, ce te-a abătut de la Domnul tău cel Sfnt

(7) care te-a plăsmuit, te-a şlefuit, te-a desăvrşit?

(8) El ţi-a dat chipul pe care l-a voit!

(9) Ba nu! Voi socotiţi Legea minciună,

(10) nsă asupra voastră stau păzitorii:

(11) scribi prea-cinstiţi

(12) care ştiu ceea ce săvrşiţi.

(13) Oamenii curaţi vor trăi n belşug,

(14) iar cei desfrnaţi vor fi aruncaţi n Foc,

(15) n Ziua Judecăţii de Apoi

(16) de la care nu vor putea lipsi.

(17) Cum vei şti tu oare cnd va fi Ziua Judecăţii de Apoi?

(18) Şi ncă o dată, cum vei şti tu oare cnd va fi Ziua Judecăţii de Apoi?

(19) În Ziua aceea, nici un suflet nu va avea putinţă pentru alt suflet.În Ziua aceea, a lui Dumnezeu va fi Porunca!