108 - AL - KAWTHAR

KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU. 

 

1. Hakika tumekupa kheri nyingi. 

2. Basi sali na uchinje kwa ajili ya Mola wako Mlezi. 

3. Hakika anaye kuchukia ndiye aliye mpungufu